Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

У  м.Києві відбулося засідання науково-технічної ради Держгірпромнагляду України, на якому розглянуто виконання Державною установою Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Тематичного плану науково-дослідних робіт у 2013 році під головуванням першого заступника Голови Держгірпромнагляду Віктора Шайтана.


Науково-дослідницька діяльність ДУ «ННДІПБОП» у 2013 році здійснювалася згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт бюджетного фінансування, доведеним до інституту Держгірпромнаглядом України на виконання бюджетної програми «Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці».

Науково-дослідні роботи виконувалися силами шести науково-дослідних відділів у складі восьми лабораторій. Було проведено велику кількість науково-дослідних робіт, семінарів, конференцій, публікацій, відновилася система підготовки наукових кадрів (створено спецраду). Наголошено, що минулого року було прийнято 48 нормативно-правових актів, розроблених Держгірпромнаглядом спільно з ДУ «ННДІПБОП».

У тематичному плані науково-дослідних робіт було визначено вісім окремих тем. Зокрема, було розроблено проекти документів щодо порядку організації перевірки знань з питань охорони праці та вимог до екзаменаційних білетів. Надавалася методична допомога щодо питань підготовки до реалізації заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки. Розроблено Методичні рекомендації з проведення спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві. Проаналізовано і обґрунтовано застосування безпечних технологій і опрацьовано рекомендації щодо їх застосування тощо.

Також розроблено пропозиції до проекту Методичних рекомендацій щодо організації державного ринкового нагляду. Розроблено систему електронної звітності теруправлінь з питань здійснення ринкового нагляду. Виконано підготовку до проведення семінару на цю тему з державними інспекторами.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


17.03.2014 |

Повернутись назад