Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Питання: Чи має право адміністрація підприємства перераховувати зарплату на рахунки платіжних карток працівників без їхньої згоди через відсутність у штатному розписі посади касира? Чи зобов’язана адміністрація підприємства виплачувати заробітну плату двічі на місяць незалежно від того, одержує працівник заробітну плату на руки або вона перераховується на платіжні картки?

 


Відповідь: Статтею 24 Закону України «Про оплату праці» за особистої письмової згоди працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на зазначений ним рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу, що відповідає Конвенції Міжнародної організації праці № 95 про захист заробітної плати.

Тобто сьогодні питання виплати заробітної плати через установи банків із застосуванням платіжних карток здійснюється тільки за принципом добровільності з боку працівника.

Відповідно до Закону України від 23.09.2010 року № 2559-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні , в строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який проводиться виплата.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Отже, власник підприємства або уповноважена ним особа зобов’язані нараховувати та виплачувати заробітну плату двічі на місяць незалежно від того, одержує працівник заробітну плату на підприємстві чи через платіжну картку.

Виплата заробітної плати один раз на місяць є порушенням законодавства про оплату праці, за що винні особи відповідно до ст. 36 Закону України «Про оплату праці» притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством.


26.02.2018 |

Повернутись назад