Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV єдиною підставою для призначення і наступної виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Саме з питанням: «Яким чином  повинен бути оформлений лікарняний, щоб його прийняли та оплатили на підприємстві» - звернулася до Головного управління працівниця сфери торгівлі та послуг.

 


Як зазначила головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Наталія Павлова, порядок заповнення даного документа визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі Інструкція 532).

Відповідно до вищевказаної інструкції, листок непрацездатності (далі ЛН) ― це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та надання матеріального забезпечення застрахованим особам у разі тимчасової непрацездатності й вагітності та пологів.

Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН. Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником із медичною освітою.

Паспортна частина листка непрацездатності (прізвище непрацездатного, ім'я та по батькові, вік) заповнюється за даними документів застрахованої особи (паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного), а місце роботи - зі слів непрацездатного.

Корінець листка непрацездатності після його заповнення залишається в закладі охорони здоров'я. На ньому підкреслюється слово "первинний" або "продовження", а у разі продовження листка непрацездатності зазначається номер попереднього. Крім того, указуються: прізвище, ім'я та по батькові (повністю) непрацездатного та місце його роботи (назва підприємства, установи, організації). Саме при внесенні в листок непрацездатності інформації про місце роботи найчастіше і трапляються помилки. Адже на бланку листка непрацездатності у графі «місце роботи» передбачено зазначати назву підприємства, установи, організації. Але з урахуванням вимог п.3.1 Інструкції 532 має бути вказано не лише назву, а і місцезнаходження підприємства, установи, організації. Далі у бланк заповнюється інформація щодо дати видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрою зазначається рік), прізвище лікаря, який видав листка непрацездатності, номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, підпис одержувача у графі "Підпис одержувача".

Відповідно до пункту 3.1 Інструкції 532, в тому числі заповнюється частина лицьового боку листка непрацездатності, що видається непрацездатному. Підкреслюється слово "первинний" або "продовження" із зазначенням номера та серії попереднього листка непрацездатності у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров'я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності"; дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрою вказується рік), прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).
    
Зворотний бік бланка листка непрацездатності заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в листку непрацездатності повинні бути заповнені розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Таким чином, для запобігання виправлень в листку непрацездатності або його повернення підприємством на дооформлення в лікувальний заклад, застрахована особа повинна знати основні вимоги, як саме заповнюється листок непрацездатності та володіти інформацією не тільки щодо правильної повної назви свого підприємства, установи, організації, але і її місцезнаходження (адресу), щоб при заповненні даного документу надати медичному працівникові достовірну інформацію.


01.08.2018 |

Повернутись назад