Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

До Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся представник керівника підприємства з питанням про порядок дій роботодавця під час прийняття працівника на роботу.

 

 


Роз'яснення надала Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ганна Попко.

На сьогоднішній день все більше роботодавців стали приділяти увагу питанням щодо додержання законодавства про працю та звертатись до фахівців відділів Держпраці за відповідними  роз'ясненнями.

Так, одним з найпоширеніших є питання порядку дій під час оформлення трудових відносин з найманими працівниками, так як відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 визначено, що роботодавець зобов’язаний подати повідомлення до органу ДФС до початку роботи новоприйнятого працівника).

Отже, після того як громадянин написав заяву майбутньому роботодавцю про прийняття на роботу, подав паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я тощо, до початку його роботи роботодавцю необхідно:
•    не пізніше ніж за день до початку роботи подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної фіскальної служби;
•    видати наказ про прийняття працівника на роботу з яким необхідно обов'язково під підпис ознайомити новоприйнятого працівника.

Після вищезазначених дій до початку виконання роботи працівника роботодавцю необхідно зробити наступне:
•    роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
•    ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
•    визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
•   проінструктувати працівника з правил охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Слід зазначити, що згідно зі ст. 20 Закону "Про охорону праці" допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці, забороняється. Також, це стосується й осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору.

Додатково повідомляємо, що в процесі трудової діяльності керівнику забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Отже, роботодавцям необхідно звернути увагу на необхідність врахувати вищевикладене у роботі та привести свої взаємовідносини із найманими працівниками у відповідність до чинного законодавства України.


21.06.2019 |

Повернутись назад