Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції та «Про загальну безпечність нехарчової продукції» встановлено правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  №1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» Державна служба України з питань праці визначена органом ринкового нагляду, до сфери відповідальності (контролю) якої віднесені:
–    прості посудини високого тиску;
–    ліфти і компоненти безпеки для ліфтів;
–    канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
–    обладнання що працює під тиском;
–    засоби індивідуального захисту;
–    вибухові матеріли промислового призначення;
–    обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
–    машини та устаткування;
–    пересувне обладнання, що працює під тиском;
–    знаки безпеки і захисту здоров’я працівників.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття заходів щодо нехарчової продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам споживачів чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам чинного законодавства.
Законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на всіх суб’єктів господарювання, задіяних у постачанні продукції споживачу (користувачу): від виробника до кінцевого розповсюджувача по всьому ланцюгу. Перевіряються, зокрема, не суб'єкти господарювання, а виключно характеристики продукції та, за необхідності, умови її зберігання.

ЗАКОНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності

ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну безпечність нехарчової продукції

ПОСТАНОВИ

ПОСТАНОВА КМУ від 27 серпня 2008 р. № 761 Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055  Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1025  Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску

ПОСТАНОВА КМУ від 21 червня 2017 р. № 438 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

ПОСТАНОВА КМУ від 25 листопада 2009 р. № 1262 Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників + (Додатки 1-8)

ПОСТАНОВА КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1076 Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів

ПОСТАНОВА КМУ від 31 серпня 2011 р. № 921 Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1398 Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1400 Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

ПОСТАНОВА КМУ від 05 жовтня 2011 р. № 1017 Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1397 Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1406 Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1407 Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1069 Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1401 Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1403 Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1404 Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1410 Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

 

До уваги суб’єктів господарювання, споживачів (користувачів).

Про призупинку дії сертифіката перевірки/експертизи типу № UA.ТR035.В.001-17, від 25.01.2017 р.

До уваги  керівників райдержадміністрацій та лікувально – профілактичних  закладів області!

Семінар щодо ролі райдержадміністрацій у державному ринковому нагляді

Семінар щодо ролі лікувально-профілактичних закладів в державному ринковому нагляді